Softur to młody Software House
działający w Krakowie

Dostarczamy rozwiązania oraz specjalistów od 2012

Specjaliśmy dla Twojego teamu

Oferujemy szeroką gamę usług IT, konsultacje, audyty oraz kontraktorów dla zewnętrznych zespołów.